Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

Ασφαλισμένοι και νοσοκομεία κερδισμένοι απο την... κατάργηση της ΕΠΕΙΑ

* Ψηφίστηκε ο νόμος για το εγγυητικό κεφάλαιο και τις αποζημιώσεις των ασφαλισμένων Ασπίς και Commercial-Ολόκληρος ο νόμος στο nextdeal.gr
*

Ασφαλισμένοι και νοσοκομεία κερδισμένοι απο την... κατάργηση της ΕΠΕΙΑ

Να εξοφλήσει τις απαιτήσεις που έχουν τα νοσοκομεία από ασφαλισμένους της Ασπίς ΑΕΓΑ και Commercial Value επιδιώκει με συγκεκριμένη διάταξη το σχέδιο νόμου για την εποπτεία και το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής που συζητείται από το πρωί σήμερα Πέμπτη 22 Ιουλίου στην ολομέλεια της Βουλής. Ειδικότερα στο άρθρο 2 παράγραφο 4 του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ένα μέρος των κεφαλαίων που έχει προκύψει από τις εισφορές των ασφαλιστικών εταιρειών στην ΕΠΕΙΑ μπορεί να διατεθεί για εξόφληση των απαιτήσεων των νοσοκομείων από ασφαλισμένους των δυο εταιρειών.

Η ρύθμιση αυτή εκτιμάται ότι αντιμετωπίζει ένα κοινωνικό πρόβλημα καθώς τα νοσκομεία θα στρέφονταν κατά των ασφαλισμένων ζητώντας τα χρήματα τους αφού η ασφαλιστική εταιρεία έκλεισε και δεν θα είναι σε θέση να καταβάλλει τις αποζημιώσεις. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση το βάρος της κάλυψης πέφτει ουσιαστικά στους ασφαλισμένους και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ειδικότερα η διάταξη αναφέρει:

“Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το δημόσιο έσοδο που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, μπορεί να διατίθεται για την εξόφληση των απαιτήσεων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προέρχονται από νοσηλεία των παραπάνω ασφαλισμένων, με την προϋπόθεση του περιορισμού των απαιτήσεων των φορέων αυτών κατά ποσοστό τουλάχιστον 50%. Για το σκοπό αυτό, μπορεί με την ίδια ή όμοια απόφαση να ανατίθεται η διαχείριση του παραπάνω εσόδου στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής που συνιστάται με το άρθρο 4 του νόμου αυτού ή σε υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ή στον επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής, να καθορίζονται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής”.

Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 αναφέρεται στο πως αξιοποιείται το κεφάλαιο που έχει σχηματιστεί στην ΕΠΕΙΑ από τις εισφορές των ασφαλιστικών εταιρειών. Ειδικότερα αναφέρει: Το κεφάλαιο που έχει σχηματιστεί από τις εισφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων περιέρχεται κατά το 1/10 στο «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 4 αυτού του νόμου. Τα υπόλοιπα 9/10 του κεφαλαίου αυτού εισάγονται, ως δημόσιο έσοδο, σε ειδικό κωδικό αριθμό του Kρατικού Προϋπολογισμού και διατίθενται όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 αυτού του νόμου. Η λοιπή περιουσία της ΕΠ.Ε.Ι.Α., κατά το ενεργητικό και παθητικό, περιέρχεται στο δημόσιο και διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: