Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

Εναρξη Εξωδικαστικού Συμβιβασμού.για υπερχεωμ'ενα νοικοκυριά

Σημειώνεται ότι το σχέδιο νόμου παρέχει και τη δυνατότητα «πτώχευσης» σε φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την οποία οι οφειλέτες θα απαλλάσσονται από τα χρέη τους, δηλαδή θα πτωχεύουν όταν δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία για την ικανοποίησή τους και δεν επαρκούν τα εισοδήματά τους.
Επί της διαδικασίας στο Σχέδιο Νόμου προβλέπονται τα παρακάτω:
Δικαιούχοι: Στη ρύθμιση υπάγονται φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες (με εξαίρεση τους εμπόρους), που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Υπάγονται επίσης όλα τα χρέη, με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία, διοικητικά πρόστιμα, φόροι και τέλη προς το Δημόσιο και προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Χρονοδιάγραμμα
1η Σεπτεμβρίου: έναρξη Εξωδικαστικού Συμβιβασμού.
Εως 15 Σεπτεμβρίου: Δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλειστηριασμών.
Αρχές Ιανουαρίου 2011: Εναρξη υποβολής αιτήσεων στο δικαστήριο για ρύθμιση των οφειλών.
Εξι μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου: Προστατεύεται από πλειστηριασμό κάθε κύρια κατοικία.

Πλειστηριασμοί

* Απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας για χρέη προς τράπεζες ή προς άλλα φυσικά πρόσωπα, εφόσον η αξία της πρώτης κατοικίας δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο προσαυξημένο κατά 50%.
* Το αφορολόγητο για άγαμο φορολογούμενο είναι 200.000 ευρώ. Η αντικειμενική αξία της κατοικίας για να μη βγει σε πλειστηριασμό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.
* Με διάταξη νόμου έχουν απαγορευθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου οι πλειστηριασμοί α’ κατοικίας για χρέη έως 200.000 ευρώ προς τράπεζες και χρέη μεταξύ ιδιωτών.

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

Φάση 1
Πριν την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να κάνει προσπάθεια συμβιβασμού με τους πιστωτές η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα που την έχει αναλάβει.
Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αναλαμβάνει:
* Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ή Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού.
* Οι Ενώσεις Καταναλωτών ή ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή Δικηγόρος.
* Αλλος δημόσιος ή ιδιωτικός -μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- φορέας.
Για το συμβιβασμό συντάσσεται πρακτικό που επικυρώνεται από τον αρμόδιο ειρηνοδίκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: