Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

Ομιλία ΥΠΟΙΑΝ στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων για την «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Έννομη Τάξη της Οδηγίας 2006/46/Εκ τ


15 Ιουλίου, 2010

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

Τις μεγάλες προτεραιότητες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επανέλαβε η ΥΠΟΙΑΝ, Λούκα Τ. Κατσέλη, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2006/46/ΕΚ και 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του ΥΠΟΙΑΝ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός, είναι η προώθηση της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας. Γι΄αυτό το λόγο, όπως διαβεβαίωσε η ΥΠΟΙΑΝ, δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ.

«Αυτή τη στιγμή η απορρόφηση έχει φτάσει το 8,1% και ο στόχος για απορρόφηση 15%, μέχρι το τέλος του χρόνου, σας διαβεβαιώνω πως θα επιτευχθεί. Το στοίχημα είναι οι δημόσιοι πόροι να χρηματοδοτήσουν πραγματικά αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην περιφέρεια, όπως άλλωστε και γίνεται» τόνισε.

Επιπλέον, η κα Κατσέλη επεσήμανε πως ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσα στις επόμενες ημέρες και πως τη Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010 θα εξαγγελθεί το ταμείο επιχειρηματικότητας για την παροχή ρευστότητας ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται και η τροπολογία για τη διαφάνεια την τιμολόγηση στη λιανική και χονδρική.

Σχετικά με τις δύο Οδηγίες η ΥΠΟΙΑΝ τόνισε τα εξής (ακολουθεί το πλήρες κείμενο):

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η δημιουργία ενός υγιούς και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο θα προσελκύει παραγωγικές επενδύσεις, αποτελεί σταθερή επιδίωξη του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Φιλικό και υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, σημαίνει άρση όλων των άσκοπων γραφειοκρατικών διαδικασιών που προκαλούν κόστος. Σημαίνει μεγάλες θεσμικές τομές, σαν αυτή που εισαγάγαμε με τη ψήφιση του Νόμου 3853/2010 για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων.

Κυρίες και Κύριοι,

Με τις δύο αυτές Οδηγίες που ενσωματώνουμε στο Ελληνικό Δίκαιο, προωθείται περισσότερη πληροφόρηση, διαφάνεια και αξιοπιστία στη σύνταξη και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών. Δημιουργούμε πρόσθετες υποχρεώσεις για αποτελεσματικότερη εταιρική διακυβέρνηση και λογοδοσία.

Θωρακίζουμε το θεσμικό μας πλαίσιο, ώστε οι μέτοχοι, και δη οι μέτοχοι μειοψηφίας, να μην αντιμετωπίζουν φαινόμενα κακοδιαχείρισης από την πλευρά της διοίκησης των επιχειρήσεων, τα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο αποτύπωσης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Αντιμετωπίζονται προβλήματα οικονομικών ατασθαλιών, διασφαλίζοντας ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται με ειλικρινή και δίκαιο τρόπο.

Επίσης, με τις Οδηγίες αυτές, διευκολύνονται περαιτέρω οι συγχωνεύσεις και διασπάσεις των εταιρειών.

Η πρώτη Οδηγία, είναι η 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ, και

Η δεύτερη Οδηγία, είναι η 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13ης Νοεμβρίου 2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις που περιέχονται στην Οδηγία 2006/46/ΕΚ, αυτές αφορούν:

 • στις συναλλαγές και τους διακανονισμούς που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό,
 • στις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, η δημοσιοποίηση των οποίων συντελεί στην καλύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας,
 • στην ετήσια έκθεση διαχείρισης και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας,
 • στην αστική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως σώματος,
 • στην υποχρέωση παροχής περαιτέρω πληροφοριών στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων και σε θέματα σχετικά με τα πιστωτικά ιδρύματα και τις ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι διατάξεις της δεύτερης Οδηγίας, της 2007/63/ΕΚ, αφορούν:

 • στην απαλοιφή της σχετικής υποχρέωσης εξέτασης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ή διάσπασης εταιρειών και της υποχρέωσης σύνταξης έκθεσης εμπειρογνώμονα, σε περίπτωση που υπάρχει ομοφωνία και απόλυτη συμφωνία του 100% των μετόχων και κατόχων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Όπως ανέφερα, οι διατάξεις που ενσωματώνονται με τις δύο αυτές οδηγίες, βελτιώνουν το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης των επιχειρήσεων, και συμβάλουν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη πληροφόρηση μετόχων και επενδυτών.

Συνοπτικά, τα κυριότερα σημεία των διατάξεων που καλούμεθα να συζητήσουμε σήμερα και να υπερψηφίσουμε, αφορούν:

 1. Την προσθήκη πληροφοριών οι οποίες θα πρέπει πλέον να περιλαμβάνονται στο προσάρτημα που καταρτίζουν οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στον Νόμο 2190/1920. Πρόκειται για θεμελιώδης, σημαντικές πληροφορίες, όπως η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος συναλλαγών και διακανονισμών της εταιρείας, οι οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρουν στην εταιρεία (άρθρο 2 παρ. 1).
 2. Την υποχρέωση όλες πλέον οι ανώνυμες εταιρείες που έχουν μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, να συμπεριλαμβάνουν στην ετήσια έκθεσή τους και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ετήσιας έκθεσης της εταιρεία, και περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για μετόχους και επενδυτές, όπως (άρθρο 2 παρ. 2)
 • Τον κώδικα και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η εταιρεία.
 • Τα κύρια χαρακτηριστικά των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων που ακολουθεί η εταιρεία.
 • Πληροφοριακά στοιχεία για την σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τις βασικές εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων και του τρόπου άσκησής τους.
 1. Την επέκταση και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ποινών που προβλέπονται με το άρθρο άρθρο 58α του Νόμου 2190/1920 ( Άρθρο 2 παρ. 3)
 2. Την υποχρέωση να συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση των ελεγκτών και σχετική δήλωση αν έχει συνταχθεί δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και αν παρέχονται τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται πιο παραπάνω για το περιεχόμενο της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης (Άρθρο 2 παρ. 4)
 3. Τη θέσπιση του συλλογικού καθήκοντος και της ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εταιρείας έναντι αυτής να εξασφαλίσουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, συντάσσονται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 και σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα όταν κάτι τέτοιο προβλέπεται (Άρθρο 3 παρ. 1α).
 4. Την προσθήκη νέων περιπτώσεων για τις οποίες επιβάλλεται η υποχρέωση παροχής περαιτέρω πληροφοριών στο προσάρτημα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 4 παρ. 1).
 5. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 (παρ. 1, 2 και 3) διασφαλίζεται ότι δεν απαιτείται ούτε εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ή διάσπασης ούτε έκθεση εμπειρογνώμονα, εάν όλοι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε καθεμία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη συγχώνευση έχουν συμφωνήσει.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, οι οποίες δεν προκαλούν δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αλλά ενδεχόμενη αύξηση των εσόδων, είναι ρυθμίσεις που θωρακίζουν το θεσμικό πλαίσιο στο εταιρικό δίκαιο, αυξάνουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των διοικούντων και ενισχύουν τη θέση των μετόχων, και δη των μετόχων μειοψηφίας, ως προς το επίπεδο και την ποιότητα πληροφόρησης που αντλούν από τις δημοσιοποιημένες καταστάσεις των εταιρειών.

Σας καλώ να υπερψηφίσετε το σχέδιο νόμου.

Ευχαριστώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: