Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2010

Αρχίζουν οι διαδικασίες

Μέχρι τέλος του μήνα ο εκκαθαριστής της Ασπίς και Commercial Value θα ζητήσει με ανακοίνωσή του

  • όσους έχουν απαιτήσεις για να εισπράξουν χρήματα να κάνουν με κάθε νόμιμο μέσο την αναγγελία τους
  • να καταθέσουν χρήματα στο ταμείο της Ασπίς όσοι έχουν απλήρωτες οφειλές
Επίσης εξετάσθηκαν ζημιές Γενικών και ζημιές Ζωής στην Ασπίς καθώς και την Commercial Value

O κ Παντελίδης θα στείλει στο τέλος Ιούλη την αναλυτική του έκθεση σε Υπουργείο και ΕΠΕΙΑ .
Οπωςαναφέρεται στο insuranceworld σε ότι αφορά τους ασφαλισμένους της Ασπίς Πρόνοια και της Commercial Value, η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους προϋποθέτει την πώληση του χαρτοφυλακίου σε άλλη ή άλλες εταιρείες, στις οποίες θα μεταβιβαστούν και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο εταιρειών।


Τα εν λόγω χαρτοφυλάκια θα αναπροσαρμοοστούν προηγουμένως, μετά από εισήγηση του Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής, ο οποίος θα αναμορφώσει τις παροχές με βάση τα προβλεπόμενα από το νόμο ανώτατα εγγυητικά επιτόκια, καταργώντας τις υπεραποδόσεις του 7% που υπόσχονταν πολλά ασφαλιστήρια συμβόλαια της Ασπίς Πρόνοια.

Στην συνέχεια η Τράπεζα της Ελλάδος, ως νέα εποπτική αρχή του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, θα απευθύνει δημόσια πρόσκληση για την πώληση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου και ο αγοραστής - στο βαθμό που θα υπάρξει - θα καταφύγει στο Εγγυητικό Κεφάλαιο για να καλύψει το έλλειμμα από τις υποχρεώσεις αυτών των συμβολαίων και των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν οι εταιρείες.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος ανάδοχος οι ασφαλισμένοι θα ικανοποιηθούν από το προϊόν της εκκαθάρισης, το οποίο με βάση την εμπειρία επαρκεί για την κάλυψη του 10% περίπου των συνολικών απαιτήσεων.

Η επιβάρυνση που προκύπτει για το νεοσυσταθέν Εγγυητικό Κεφάλαιο με την αναδρομική κάλυψη των ασφαλισμένων της Ασπίς Πρόνοια και της Commercial Value, θα χρηματοδοτηθεί μέσω εισφοράς έως και 1,5% που θα επιβληθεί στα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής.

Η εισφορά επιμερίζεται κατά 50% στις ασφαλιστικές εταιρείες και κατά 50% στους ασφαλισμένους και συναντά την αντίδραση των εταιρειών του κλάδου, που υποστηρίζουν ότι αποτελεί υπέρμετρη επιβάρυνση σε σχέση με όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σχετική επιβάρυνση θα καταστήσει, όπως σημειώνουν το ασφαλιστικό προϊόν μη ανταγωνιστικό και επιπλέον είναι άδικη για τους ήδη υπάρχοντες ασφαλισμένους, οι οποίοι θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν το Εγγυητικό, αλλά οι αποζημιώσεις που θα δικαιούνται σε περίπτωση ανάκλησης μιας εταιρείας ζωής στο μέλλον θα υπολείπονται κατά πολύ αυτών που θα πάρουν οι ασφαλισμένοι των δύο εταιρειών.Δεν υπάρχουν σχόλια: