Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

Επιβολή χρηματικών προστίμων σε 55 επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών


15 Ιουλίου, 2010

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, κ. Δημήτρη Σπυράκου και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 445.000 ευρώ σε 55 επιχειρήσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του νόμου 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών». Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν μετά από τη διερεύνηση καταγγελιών καταναλωτών και αυτεπάγγελτους ελέγχους.

Αναλυτικά, τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για τις ακόλουθες παραβάσεις:

1) Σε βάρος τεσσάρων εταιρειών εκδόθηκαν έξι αποφάσεις, με τις οποίες επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 90.000 ευρώ για παραβιάσεις των διατάξεων για τις «Συμβάσεις από απόσταση» του άρθρου 4 του νόμου 2251/1994 (βλ. πίνακα Ια). Σε μία από τις περιπτώσεις αυτές διαπιστώθηκε και παραβίαση των διατάξεων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών του ίδιου νόμου.

2) Σε βάρος μίας εταιρείας εκδόθηκε απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, επειδή δεν παρείχε οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα για ηλεκτρικά προϊόντα που διέθετε προς πώληση (βλ. πίνακα Ιβ).

3) Σε βάρος δεκαπέντε εταιριών εμπορίας και πρατηρίων υγρών καυσίμων επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 142.500 ευρώ για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών καυσίμων και τη θέση σε κίνδυνο της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών (βλ. πίνακα ΙΙα). Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από αρμόδια κλιμάκια του Σ.Δ.Ο.Ε., των Δ.ΕΔ.Α.Κ. και των Νομαρχιών όλης της χώρας.

4) Σε βάρος οκτώ εταιρειών επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 45.000 ευρώ για διάθεση στην αγορά παιδικών ενδυμάτων τα οποία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ασφαλείας, και ειδικότερα του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14682:2008 «Ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων-Κορδόνια και κορδόνια περίσφιξης στα παιδικά ενδύματα-Προδιαγραφές» (βλ. πίνακα ΙΙβ). Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από αρμόδια κλιμάκια των Νομαρχιών.

5) Σε βάρος μίας εταιρείας εκδόθηκε απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 12.000 ευρώ (βλ. πίνακα ΙΙγ), επειδή δεν συνεργάστηκε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διάθεση στην αγορά προϊόντος διασκέδασης (μεταλλικού κύλινδρου με πολύχρωμες λωρίδες και κομφετί) (ά. 5 της ΚΥΑ 2810/2004 «Γενική Ασφάλεια Προϊόντων») .

6) Σε βάρος ιδιοκτήτριας καταστήματος ανταλλακτικών μοτοποδηλάτων εκδόθηκε απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ, επειδή διέθεσε στην αγορά μη ασφαλή κράνη (βλ. πίνακα ΙΙγ).

7) Σε βάρος τριών (3) εταιρειών επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα ύψους 6.000 ευρώ, επειδή διέθεσαν στην αγορά προϊόντος μεταμφίεσης (μάσκα τρόμου με αντλία κόκκινου υγρού), κατά παράβαση της Υ.Α. Ζ3-362/28.02.2003.

8) Σε βάρος είκοσι δύο κέντρων αισθητικής και ινστιτούτων αδυνατίσματος (βλ. πίνακα ΙΙΙ) εκδόθηκαν είκοσι πέντε αποφάσεις, με τις οποίες καταλογίστηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 142.500 ευρώ για παραβίαση των διατάξεων της Υ.Α. Ζ1-1262/2007 που ρυθμίζουν τον τύπο και τις συμβάσεις που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια (μη επιστροφή προκαταβληθέντος τιμήματος σε υπαναχωρήσεις, αδιαφανείς συμβάσεις κ.α.).

«Οι παραπάνω αποφάσεις επιβολής προστίμων, που έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων αντίστοιχων πρόσφατων αποφάσεων, επιβεβαιώνουν τον σταθερή και αδιάλειπτο προσανατολισμό της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στην ουσιαστική άσκηση της εποπτείας της αγοράς για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ια: Πρόστιμα για πωλήσεις από απόσταση και αθέμιτη εμπορική πρακτική (ά. 4, 9γ Ν. 2251/1994)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.)Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος

(Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94)

6.000€

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (πρώην ΦΟΥΡΛΙΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.)Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος

(Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94)

6.000€

ΚΑΛΛΙΓΑ Α.Ε.Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος

(Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94)

6.000€

ΚΑΛΛΙΓΑ Α.Ε.Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος

(Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94)

6.000€

SMART INTERACTIVE SERVICES ΕΠΕ

Α. Μη ενημέρωση καταναλωτών για το δικαίωμα υπαναχώρησης και τον τρόπο άσκησής του κατά το προσυμβατικό στάδιο. (Άρθρο 4 §2, Ν.2251/94),

Β. Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος. (Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94)

Γ. Μη ενημέρωση καταναλωτών για το δικαίωμα υπαναχώρησης και τον τρόπο άσκησής του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την παράδοση των προϊόντων (Άρθρο 4 §9, Ν.2251/94)

Δ. Μη εγγραφή στο ειδικό μητρώο προμηθευτών από απόσταση (Άρθρο 4 § 14, Ν.2251/94),

46.000€

(Α. 8.000€, Β. 20.000€,

Γ. 8.000€, Δ. 10.000€)

IDEA CASA-ΟΙΚΟΡΑΜΑ ΕΠΕΑ. Μη εγγραφή στο ειδικό μητρώο προμηθευτών από απόσταση (Άρθρο 4 § 14, Ν.2251/94),

Β. Είσπραξη τιμήματος πριν την παράδοση προϊόντος. (Άρθρο 4 § 7, Ν.2251/94)

Γ. Αθέμιτη εμπορική πρακτική –παραπλάνηση καταναλωτή ως προς τη δυνατότητά της να μεσολαβήσει προς τα πιστωτικά ιδρύματα για την έκδοση πιστωτικής κάρτας ή δανείου (Άρθρο 9γ §1 Ν.2251/94, σε συνδυασμό με 9στ και 9δ του ιδίου νόμου)

20.000€

(Α. 10.000€, Β. 4.000€,

Γ. 6.000€)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ιβ: Πρόστιμο για μη παροχή οδηγιών χρήσης στην ελληνική γλώσσα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΟΛΟΥΔΗ Α.Ε.Μη παροχή οδηγιών χρήσης στην ελληνική γλώσσα (Άρθρο 5 §2 Ν. 2251/1994)3.000 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙα: Πρόστιμα για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών καυσίμων (ά. 7 Ν. 2251/1994)

ΔΕΙΓΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΣΟ

Ν.Α ΛΑΣΙΘΙΟΥΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ23.000
Ν ΑΘΗΝΩΝ/ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΕΣΕΚΑ-JET OIL9.000
Ν.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΜΠΑΣΔΑΝΗΣ Κ.- ΕΖΩΒΑΛΗΣ Χ. Ο.Ε6.000
Ν.Α ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑΦΟΙ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Ο.Ε6.000
Ν.Α ΑΧΑΪΑΣΛΕΚΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ4.500
Ν.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ4.000
Ν.Α ΗΜΑΘΙΑΣΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ4.000
Ν. ΑΘΗΝΩΝ/ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣΣΤΑΙΚΟΣ Φ.-ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ Ο.Ε3.000
ΔΕΔΑΚΡΕΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ3.000
ΔΕΔΑΚΜΑΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ1.500
ΔΕΔΑΚΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠ.& ΣΙΑ ΟΕ1.500
ΔΕΔΑΚΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ1.500
ΣΔΟΕAUTO GAS STATION AE

(ΔΥΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ)

58.000
ΔΕΔΑΚΧΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ1.500
ΣΔΟΕΓΑΙΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ16.000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙβ: Πρόστιμα για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών ενδυμάτων (ά. 7 Ν. 2251/1994)

ΔΕΙΓΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟ

Ν.Α ΛΑΡΙΣΑΣ & Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΓΕΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΩΝΗ Ο.Ε «ΗΡΑ»7.500
Ν.Α ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΑΘΛΗΤΙΚΗ Α.Ε3.000
Ν.Α ΚΑΒΑΛΑΣ & Ν.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣUNIQUE AEBE7.500
Ν.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕ LAPIN9.000
Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΜΙΝΙ RAXEVSKY4.000
Ν.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣALOUETTE A.E4.000
Ν.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣCARAMEL A.E4.000
Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣENERGIGER΄S6.000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ γ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟ

Ν.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & N. ΠΕΙΡΑΙΑJUMBO AEE A.E12.000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Γ.Γ.Κ & Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΠΕΤΑΛΑ ΔΙΟΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΗ4.000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Γ.Γ.ΚΑΦΟΙ ΘΕΡΙΑΝΟΥ Α.Ε1.500
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Γ.Γ.ΚΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΒΕΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ1.500
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Γ.Γ.ΚΕΠΑΜ. ΘΕΡΙΑΝΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε3.000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: Πρόστιμα σε κέντρα αισθητικής (Υ.Α. Ζ1-1262/2007)


ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΠΑΡΑΒΙΑΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
BODYLINEΜΠΙ ΜΠΟΝΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΣΑΡΘΡΟ 4 § 2

(μη επιστροφή χρημάτων)

16.000
ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΑΤΗΣΙΩΝΑΡΘΡΟ 4 § 2

(μη επιστροφή χρημάτων)

19.000
ΜΠΙ ΜΠΟΝΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε ΚΗΦΙΣΙΑΑΡΘΡΟ 4 § 2

(μη επιστροφή χρημάτων)

20.000
ΜΠΙ ΜΠΟΝΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε Ν. ΙΩΝΙΑΑΡΘΡΟ 2

στοιχεία (α), (δ), (ε), και (ζ)

4.000
ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε Ν. ΙΩΝΙΑΑΡΘΡΟ 2

στοιχεία (α), (δ), (ε), και (ζ)

4.000
BE GYM Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε Ν. ΙΩΝΙΑΑΡΘΡΟ 2

στοιχεία ((α), (δ), (ε), και (ζ)

4.000
ΜΠΙ ΜΠΟΝΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΕΙΡΑΙΑΑΡΘΡΟ 2

στοιχεία (α), και (ζ)

4.000
ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΕΙΡΑΙΑΑΡΘΡΟ 2

στοιχεία (α), και (ζ)

4.000
ΜΠΙ ΜΠΟΝΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε Σ-97ΑΡΘΡΟ 2

στοιχεία (α), και (ζ)

4.000
ΜΠΙ ΜΠΙΟΥΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε Σ-97ΑΡΘΡΟ 2

στοιχεία (α), και (ζ)

4.000
BE GYM Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε Σ-97ΑΡΘΡΟ 2

στοιχεία (α), και (ζ)

4.000

EVEXIA

REVIVE COSMETICS Ε.Π.Ε ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΑΡΘΡΟ 4 § 2

(μη επιστροφή χρημάτων)

3.000
ΑΡΘΡΟ 2

στοιχεία (α), (β) και (η)

4.000
REFINED BEAUTY SENTER Ε.Π.ΕΑΡΘΡΟ 4 § 2

(μη επιστροφή χρημάτων)

3.000
ΑΡΘΡΟ 2

στοιχεία (α), (β) και (η)

4.000
HOLMES PLACE EAST MED B.VHEALTH & FITNESS EAST MED B.VΑΡΘΡΟ 4 § 2

(μη επιστροφή χρημάτων)

3.000
HEALTH & FITNESS EAST MED B.VΑΡΘΡΟ 4 § 2

(μη επιστροφή χρημάτων)

3.000
ΑΡΘΡΟ 4 § 2

(μη επιστροφή χρημάτων)

3.000
LIPOGENΚΩΝ-ΝΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜOΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.ΕΑΡΘΡΟ 2

στοιχεία (α), (β), (γ) (δ) (στ),(ζ) &(η)

5.000

ΝΟΗΣΙΣ Ε.Π.Ε

ΑΡΘΡΟ 2

στοιχεία (α), (β), (γ) (δ) (στ),(ζ) &(η)

5.000
ΠΡΙΝΟΥΝΙΟΥΤΟΝ Ε.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ & ΣΙΑΕ.ΕΑΡΘΡΟ 4 § 2

(μη επιστροφή χρημάτων)

7.500
ΝΙΟΥΓΙΟΡΚ ΣΛΙΜ Ε.Π.Ε Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.ΕΑΡΘΡΟ 4 § 2

(μη επιστροφή χρημάτων)

3.000
SILHOUETTESHE BEAUTY Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε Σ-97ΑΡΘΡΟ 2

στοιχεία (α) και (ζ)

4.000
ΣΙ ΜΠΟΝΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΕΙΡΑΙΑΑΡΘΡΟ 2

στοιχεία (α) και (ζ)

4.000
ΣΙ ΜΠΙΟΥΤΙ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΕΙΡΑΙΑΑΡΘΡΟ 2

στοιχεία (α) και (ζ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: