Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

Ι. Παντελίδης-Κ. Βλαχογιάννης: Στην ΕΠΕΙΑ οι ευθύνες για την μη καταβολή αποζημιώσεων

Ι. Παντελίδης-Κ. Βλαχογιάννης: Στην ΕΠΕΙΑ οι ευθύνες για την μη καταβολή αποζημιώσεων
Στην ΕΠΕΙΑ επιρρίπτουν τις ευθύνες για την μη καταβολή αποζημιώσεων στους εργαζομένους των εταιρειών Ασπίς οι επόπτες εκκαθάρισης και χαρτοφυλακίου ζωής των δυο εταιρειών (Ασπίς ΑΕΓΑ, Ασπίς ΑΕΑΖ). Οι επόπτες προχωρούν ένα βήμα μπροστά και ζητούν από τις αντιπροσωπείες των εργαζομένων και την Ομοσπονδία Ασφαλιστικών συλλόγων να «πορευθούν» μαζί στην ΕΠΕΙΑ προκειμένου να συζητήσουν και να ξεμπλοκάρουν τις διαδικασίες. Τα παραπάνω προκύπτουν από επιστολή των δυο εποπτών προς τους φορείς των εργαζομένων (ΟΑΣΕ, ΣΥΑΕ, Συντονιστική Επιτροπή Ασπίς).

Η επιστολή έχει ως εξής:
ΠΡΟΣ :
1. ΟΑΣΕ
2. ΣΥΑΕ
3. Συντονιστική Επιτροπή ΑΣΠΙΣ

Μαρούσι, 3 Μαΐου 2010
Κύριοι,
Με έκπληξη μας πληροφορηθήκαμε ότι ορισμένοι από τους πρώην εργαζομένους των εταιριών «ΑΣΠΙΣ» έθεσαν σε αμφιβολία την απόφαση του Επόπτη Εκκαθάρισης, που έχει και την σύμφωνη γνώμη του Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής, να προχωρήσει σε εξόφληση των υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους της «ΑΣΠΙΣ ΑΕΑΖ» και μερική εξόφληση των υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους της «ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ» (η διαφοροποίηση οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στις σημερινές οικονομικές δυνατότητες της κάθε εταιρίας).

Είναι αληθές ότι υπήρξε προβληματισμός για την απόλυτη νομιμότητα του προνομίου των εργαζομένων, σε βάρος του προνομίου και των εν γένει δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, όμως μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι με βάση τις διατάξεις του Νόμου, το προνόμιο των εργαζομένων προηγείται αυτού των ασφαλισμένων σε όλες τις ασφαλιστικές τοποθετήσεις, εκτός αυτών του Μαθηματικού αποθέματος κλάδου Ζωής.

Με την από 19.4.2010 Επιστολή-Αίτημα προς την ΕΠΕΙΑ, που συνυπογράφουν οι Επόπτες, ρητά ζητείται :

α.για την «ΑΣΠΙΣ ΑΕΑΖ» η αποδέσμευση του ποσού των 709.903,20 ευρώ που αποτελεί το υπόλοιπο της συμμετοχής της εκκαθάρισης στην εξόφληση των απαιτήσεων των εργαζομένων της (το υπόλοιπο βαρύνει το Επικουρικό Κεφάλαιο) από τον υπ’αρ.102-03-0001096 λογαριασμό της εταιρίας, που είναι δεσμευμένος από την ΕΠΕΙΑ.

β.για την «ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ η αποδέσμευση, (από τους λογαριασμούς της Εκκαθάρισης) του ποσού
- των 1.040.727,29 €, ως εξόφληση δεδουλευμένων μισθών (9/2009-Δ.Χ 2009)
- των 2.279.918,72€, το οποίο αντιστοιχεί στην καταβολή αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μέχρι 10.000 ευρώ για ένα έκαστο των εργαζομένων. Με το ποσό αυτό εξοφλούνται πλήρως οι απαιτήσεις 191 εργαζομένων, καταβάλλεται δε μέρος της οφειλομένης αποζημιώσεως για 128 εργαζόμενους (οι οποίοι δικαιούνται ποσό μέχρι 60.000€) και τέλος απομένει να καταβληθεί το υπόλοιπο για 17 εργαζομένους (οι οποίοι δικαιούνται ποσό μέχρι 196.000€).
Τα σχετικά ποσά ζητήθηκε να αναληφθούν από τον υπ’αρ. 102 03 0000898 λογαριασμό της εταιρίας, που αποτελεί ασφαλιστική τοποθέτηση του κλάδου ζωής εν γένει, που είναι δεσμευμένος από την ΕΠΕΙΑ .

Στο σαφές αυτό Αίτημα των Εποπτών, στο οποίο προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια :
- η ρητή θέση τους για την νομιμότητα του προνομίου των εργαζομένων, σε σχέση με αυτό συγκεκριμένων ασφαλισμένων,
- το συγκεκριμένο αίτημα τους για αποδέσμευση συγκεκριμένων ποσών για να καταβληθούν στους εργαζόμενους και
- η αναφορά συγκεκριμένων λογαριασμών, από τον οποίο να αποδεσμευθούν τα σχετικά ποσά,

Μέχρι σήμερα 3.5.2010 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ στις συνεδριάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου της 22.4.2010 και 29.4.2010

Αυτονόητο επομένως είναι ότι για όσο χρόνο η ΕΠΕΙΑ δεν εγκρίνει, με απόφαση της, την αποδέσμευση των συγκεκριμένων ποσών (τα οποία η ίδια έχει δεσμεύσει), από τους συγκεκριμένους λογαριασμούς, ο Επόπτης Εκκαθάρισης δεν μπορεί να προχωρήσει στην οποιαδήποτε καταβολή στους εργαζόμενους.

Είναι αληθές ότι τα ανωτέρω ποσά, ως προς την ΑΕΓΑ, προσδιορίζουν την συμμετοχή του Επικουρικού Κεφαλαίου σε ποσοστό 20%, γεγονός που υποστηρίζει ο Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής (στα πλαίσια της υποχρέωσης του για προστασία των ασφαλισμένων ζωής) αλλά αμφισβητεί το Επικουρικό Κεφάλαιο (προσδιορίζοντας την σε 2,5%).
Όμως το θέμα αυτό είναι δευτερεύον, αφού μπορεί να επιλυθεί και αργότερα, μεταξύ Εκκαθάρισης και Επικουρικού Κεφαλαίου.

Επίσης με την ίδια Επιστολή-Αίτημα ζητήθηκε από την ΕΠΕΙΑ όπως οι καθυστερούμενοι μισθοί και αποζημιώσεις 23 συγκεκριμένων υπαλλήλων (συνολικού ποσού 851.574,94 ευρώ), οι οποίοι παρείχαν εργασία αποκλειστικά και μόνον στην ΑΣΠΙΣ ΑΕΑΖ αλλά (όπως είναι γνωστό σε όλους) εφέροντο ως εργαζόμενοι της ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ, να βαρύνουν την εκκαθάριση της ΑΣΠΙΣ ΑΕΑΖ.
Ηδη η ΕΠΕΙΑ έχει απαντήσει προφορικά ότι θεωρεί ότι και το ποσό αυτό πρέπει να βαρύνει την εκκαθάριση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ.
Ο Επόπτης Εκκαθάρισης σκοπεύει να συμμορφωθεί με την θέση αυτή της ΕΠΕΙΑ και να καταβάλει την αναλογία της εκκαθάρισης και στα ποσά αυτά, η όποια δε τυχόν αμφισβήτηση να λυθεί αργότερα με την ΑΣΠΙΣ ΑΕΑΖ.

Αληθές είναι επίσης ότι υπήρξε καθυστέρηση από την πλευρά των Εποπτών να υποβάλουν νωρίτερα (όπως πράγματι ήθελαν και είχαν υποσχεθεί) το σχετικό Αίτημα αποδέσμευσης προς την ΕΠΕΙΑ, όμως η καθυστέρηση αυτή οφείλετο στην προσπάθεια τους για επίλυση εκ των προτέρων των διαφωνιών με το Επικουρικό Κεφάλαιο, γεγονός που δεν υπήρξε και ως εκ τούτου ζητήθηκε η απόφαση της ΕΠΕΙΑ.

Για άρση κάθε αμφιβολίας για την θέση των Εποπτών στην καταβολή των ανωτέρω ποσών στους πρώην εργαζόμενους, αυτοί δηλώνουν ότι ευρίσκονται στην άμεση διάθεση των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους για να μεταβούν μαζί στα γραφεία της ΕΠΕΙΑ, προκειμένου να ζητήσουν και πάλι την άμεση έκδοση απόφασης της (ΕΠΕΙΑ) για την αποδέσμευση των ανωτέρω ποσών (ή όποιων κρίνει αυτή) για την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων αυτών στους εργαζόμενους.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Βλαχογιάννης Ιωάννης Παντελίδης
Επόπτης Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης Ειδικός Επόπτης
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Χαρτοφυλακίου Ζωής

Δεν υπάρχουν σχόλια: