Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Με αφορμή δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού ασφαλιστικού τύπου της 26.04.2010 με τίτλο «Συμβουλές για τροχαίο με αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες», με τα οποία δίδονται πληροφορίες οι οποίες δεν είναι ακριβείς, το «Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης» (Γ.Δ.Α.) το οποίο ασχολείται ειδικά με το διακανονισμό τροχαίων ατυχημάτων με ξένες πινακίδες και προς το σκοπό της ορθής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιθυμεί να γνωστοποιήσει τα ακόλουθα:
Χαρακτηριστικές αναφορές των πιο πάνω δημοσιευμάτων που δεν είναι ακριβείς είναι αυτές που αναφέρουν ότι :

- στην πράσινη κάρτα του αλλοδαπού αυτοκινήτου είναι καταγεγραμμένες «οι διευθύνσεις των αντιπροσώπων της ασφαλιστικής στις χώρες όπου η πράσινη κάρτα ισχύει». Αυτό δεν συμβαίνει.

- Ο άλλος οδηγός πρέπει να κάνει «δήλωση στον αντιπρόσωπο της ξένης εταιρίας που βρίσκεται στην πιο κοντινή σας πόλη». Τέτοιος αντιπρόσωπος δεν υπάρχει και η δήλωση δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση του ζημιωθέντος σε ένα τέτοιο ατύχημα.

- «…..Μετά την υποβολή της δήλωσης από τον ξένο οδηγό στο νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, θα ακολουθήσει….». Δεν γίνεται δήλωση σε νόμιμο αντιπρόσωπο. κ.ο.κ.

Ουδεμία αναφορά γίνεται στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, που είναι ο θεσμικός φορέας της ασφαλιστικής αγοράς για το διακανονισμό τροχαίων ατυχημάτων με οχήματα του εξωτερικού.

Η ορθή διαδικασία η οποία είναι ανηρτημένη και στην ιστοσελίδα του Γ.Δ.Α (www.mib-hellas.gr) έχει ως εξής:

1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

• Καλέστε την Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα.

• Φροντίστε να σημειώσετε σωστά τον αριθμό κυκλοφορίας του αλλοδαπού οχήματος και την χώρα προέλευσής του.

• Σημειώστε οπωσδήποτε την μάρκα και τον τύπο του αλλοδαπού αυτoκινήτου.

•Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό την πράσινη κάρτα του ή το ασφαλιστήριο του. Αν υπάρχει δυνατότητα, φωτοτυπήστε την πράσινη κάρτα ή το ασφαλιστήριο ή κόψτε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή της συνοριακής ασφάλισης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό αντιγράψτε λεπτομερώς τις παραγράφους 3 ,4, 5 και 10 της πράσινης κάρτας ή της Συνοριακής ασφάλισης. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστηρίου , αντιγράψτε το όνομα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, τον αριθμό συμβολαίου και ημερομηνίες ισχύος.

•Επικοινωνήστε το ταχύτερο με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης για περαιτέρω οδηγίες.

•Το Ελληνικό Γραφείο αναλαμβάνει τον διακανονισμό κάθε ατυχήματος που προκλήθηκε στην Ελλάδα από όχημα το οποίο φέρει πινακίδες άλλου κράτους μέλους του Συστήματος Πρασίνων Καρτών και είναι εφοδιασμένο με Πράσινη Κάρτα ή προέρχεται από χώρα κράτους –μέλους της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.

•Σε περίπτωση που η ξένη ασφαλιστική εταιρία έχει Διορισμένο Ανταποκριτή στην Ελλάδα το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης είναι αρμόδιο να σας παραπέμψει στον ανταποκριτή της ξένης ασφαλιστικής εταιρίας στην Ελλάδα για να αναλάβει το διακανονισμό του ατυχήματος, υπό την επίβλεψη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και σύμφωνα πάντα με τους όρους της Ενοποιημένης Συμφωνίας.

•Σε περίπτωση που η ξένη ασφαλιστική εταιρία δεν έχει διορίσει Ανταποκριτή της στην Ελλάδα, ο διακανονισμός του ατυχήματος γίνεται με την φροντίδα του ελληνικού Γραφείου, το οποίο διορίζει μία ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση μέλος του να αναλάβει τον διακανονισμό της συγκεκριμένης ζημίας.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

• Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύχημα στο εξωτερικό επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας που βρίσκεστε για περαιτέρω οδηγίες. Σας επισημαίνουμε ότι στο πίσω μέρος της Πράσινης Κάρτας σας, αναγράφονται όλα τα στοιχεία των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης των χωρών που μετέχουν στο Σύστημα.

• Σε περίπτωση που ευθύνεστε εσείς για το ατύχημα, δώστε στον άλλο οδηγό αντίγραφο της πράσινης κάρτας σας ή του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας, και επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρία ή με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας που βρίσκεστε για να δηλώσετε το ατύχημα.

•Σε περίπτωση που δεν ευθύνεστε εσείς για το ατύχημα, και διεκδικείτε αποζημίωση φροντίστε να κρατήσετε πλήρη στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος που σας χτύπησε και ζητήσετε από τον άλλο οδηγό να κάνει δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία όπου θα πρέπει να απευθυνθείτε για την αποζημίωσή σας εάν το αυτοκίνητο σας πρέπει να επισκευαστεί όσο βρίσκεται στο εξωτερικό. Εάν το ατύχημα, στο οποίο δεν είστε εσείς υπαίτιος, έχει συμβεί σε χώρα της ΕΕ μπορείτε να διεκδικήσετε την αποζημίωση σας επιστρέφοντας στην Ελλάδα απευθυνόμενος για πληροφορίες είτε στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, όπου λειτουργεί το Κέντρο Πληροφοριών με τους αντιπροσώπους ζημιών των ασφαλιστικών εταιριών κρατών-μελών της Ε.Ε. είτε στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, στην περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρία δεν έχει διορίσει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: