Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Μέτρα για δανειολήπτες από Eurobank

Το γραφείο Ενημέρωσης Δανειοληπτών της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ενημερώνει τους καταναλωτές δανειολήπτες ότι μπορούν να προβαίνουν σε ρύθμιση οφειλών ,περισσότερη ενημέρωση στο τηλ 2821092666
EurobankQ ανακοίνωσε προγράμματα ρύθμισης οφειλών ,αλλά χρειάζεται νηφάλεια σκέψη και προσοχή στους όρους υπογραφής των νέων συμβολαίων, αλλά ακόμα επειδή βρισκόμαστε
ενόψη Νομοσχεδίου εντός των ημερών "περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών" ας περιμένουμε

Κάτοχοι στεγαστικών δανείων


- Αύξηση διάρκειας δανείου έως και 10 έτη με μέγιστη συνολική διάρκεια τα 40 έτη (Με προϋπόθεση ότι το επιτρέπει η ηλικία του δανειολήπτη ή των εγγυητών του δανείου).

- Πληρωμή μόνο τόκων για περίοδο 1 έτους.


Κάτοχοι καταναλωτικών δανείων ή/και πιστωτικών καρτών Eurobank
Με προσημείωση ακινήτου

Σε κατόχους καταναλωτικών δανείων ή/και πιστωτικών καρτών Eurobank με αντικειμενική δυσκολία πληρωμής η Τράπεζα συγκεντρώνει όλες τις οφειλές σε ένα νέο δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου σε ευρώ με προσημείωση ακινήτου του πελάτη και νέα διάρκεια έως και 25 έτη.

Το επιτόκιο θα είναι συνδεδεμένο με το euribor τριμήνου με περιθώριο ανάλογο του ποσοστού χρηματοδότησης

Κάτοχοι καταναλωτικών δανείων ή/και πιστωτικών καρτών Eurobank
Χωρίς προσημείωση ακινήτου

Σε κατόχους καταναλωτικών δανείων (Τοκοχρεωλυτικών ή/και ανοιχτών) ή/και πιστωτικών καρτών με αντικειμενική δυσκολία πληρωμής η Τράπεζα συγκεντρώνει όλες τις οφειλές σε ένα νέο δάνειο με διάρκεια έως και 15 έτη και μειωμένο επιτόκιο ανάλογα με την περίπτωση του κάθε πελάτη που μπορεί να φτάσει έως και ελάχιστο 8% για τα 2 πρώτα έτη

Επαγγελματίες και Μικρές - Μεσαίες Επιχειρήσεις

Ειδικότερα, και με σκοπό την προστασία της ρευστότητας Επαγγελματιών και

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων -ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις επιδεινούμενες συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά- η Τράπεζα παρέχει στους πελάτες της προγράμματα με:

- Δυνατότητα αναδιάρθρωσης δανείων σε καθυστέρηση με σημαντική μείωση της υπάρχουσας δόσης, μέσω της υλοποίησης προσαρμοσμένων προγραμμάτων στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

- αστολή πληρωμής δόσεων μέχρι 12 μήνες και για συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: