Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

COMMERCIAL VALUE : ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ!

Στα 194,5 εκατ. ευρώ ανέρχονταν οι συνολικές υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους της Commercial Value στις 31-12-2009. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται εκκρεμείς εξαγορές ύψους 28,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διέθετε συνολικά 48.317 ασφαλιστήρια Ζωής. Τα παραπάνω...
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της Commercial, το οποίο παρουσίασε σε εκπροσώπους ασφαλιστικών εταιρειών ο Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής Ι. Παντελίδης.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, σημαντικό μέγεθος χαρτοφυλακίου βρίσκεται στον κλάδο ασφαλίσεων Ζωής σε σύνδεση με επενδύσεις (Unit Linked), ενώ τα ασφαλιστήρια τύπου Unit Linked αντιπροσωπεύουν το 45% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Η σύνδεση γίνεται με εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια. Επιπλέον, η εταιρεία δημοσίευε καθημερινά τιμές σε 40 εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια και το συνολικό χαρτοφυλάκιο έχει 32,4 εκ ασφάλιστρα.
στις 16:11

Δεν υπάρχουν σχόλια: