Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

τρία μέτρα-κλειδιά, για ειλικρικνείς τιμές στην λιανικη πώληση

Τα τρία μέτρα
Στο μεταξύ και μέσα στο προσεχές 15νθήμερο λαμβάνονται τρία μέτρα-κλειδιά, ώστε να εξυπηρετηθεί ο στόχος για «ειλικρινείς τιμές», απαλλαγμένες από τα επίπλαστα ποσοστά έκπτωσης, με τα οποία στην ουσία επιβαρύνεται η τιμή λιανικής πώλησης ενός προϊόντος, παρά τα όσα υπόσχονται τα δεκαήμερα, μηνιαία κ.λπ. «προσφορών».

Την αγορανομική διάταξη που ετοίμασε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Στ. Κομνηνός, αποκαλύπτει σήμερα το «Εθνος», την οποία στηρίζει το υπουργείο Οικονομίας σχετικά με τις «προωθητικές ενέργειες».

* Απαγορεύεται να μπαίνουν σε πρόγραμμα προσφορών κ.λπ. προϊόντα που η τιμή τους είχε ανέβει κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Κάτι που διαπιστώνουν καθημερινά οι καταναλωτές στα ράφια καταστημάτων, με δήθεν «προσφορές», «ευκαιρίες» και εκπτώσεις...
* Περιορίζονται οι περίοδοι προσφοράς ενός προϊόντος σε 3 δίμηνα (όχι συνεχόμενα) κάθε χρόνο. Σε περίπτωση αδιάθετων αποθεμάτων δίδεται παράταση 15 ημερών ανά δίμηνο.
* Απαγορεύεται η τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης με προωθητική ενέργεια να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή πώλησης του προϊόντος χωρίς προωθητική ενέργεια.

Οι «προωθητικές ενέργειες»
Υποχρεωτική η «βασική τιμή» πριν από τις προσφορές

Ως «βασική τιμή» θεωρείται η τιμή του προϊόντος πριν από την προωθητική ενέργεια, ανεξάρτητα αν το προϊόν αυτό υφίσταται προς διάθεση ή όχι. Σε όλα τα προϊόντα θα αναγράφεται η «βασική τιμή».

Οι «προωθητικές ενέργειες», που εφεξής θα επιτρέπονται όπως καθορίζονται ενδεικτικά με τη νέα αγορανομική διάταξη, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α) ΠΡΟΪΟΝ Α’ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ως τέτοιο θεωρείται κάθε μεμονωμένο προϊόν σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται π.χ. φθηνότερα κατά 0,15 ευρώ ή με έκπτωση 0,15 ευρώ.

Β) ΠΡΟΪΟΝ Β’ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ως τέτοιο θεωρείται κάθε μεμονωμένο προϊόν σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται σε συσκευασία εμπεριέχουσα επιπλέον ποσότητα ως δώρο για τον καταναλωτή.

Γ) ΠΡΟΪΟΝ Γ’ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ως τέτοιο θεωρείται κάθε πολυσυσκευασία, εμπεριέχουσα περισσότερα του ενός πανομοιότυπα μεταξύ τους συσκευασμένα προϊόντα, για την οποία δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι αυτή πωλείται ως εμπεριέχουσα μία ή περισσότερες συσκευασίες δώρο ή προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή.

Δ) ΠΡΟΪΟΝ Δ’ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ως τέτοιο θεωρείται κάθε μεμονωμένο προϊόν κύριας συναλλαγής σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, για το οποίο δηλώνεται με κάθε τρόπο ότι πωλείται μαζί με άλλο προϊόν «δώρο», ανόμοιο προς το κύριο προϊόν συναλλαγής.

Ε) ΠΡΟΪΟΝ Ε’ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ως τέτοιο θεωρείται κάθε μεμονωμένη, επώνυμη και κλειστή συσκευασία, για την οποία οι μεθοδολογίες που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν στον τελικό καταναλωτή την έννοια της προωθητικής αυτής ενέργειας, ουδεμία σχέση έχουν με αυτές που αφορούν τις παραπάνω Α-Β-Γ-Δ προωθητικές ενέργειες.

Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που πραγματοποιούν «προσφορές» στις τιμές ενός ή περισσοτέρων προϊόντων υποχρεούνται όπως, διατηρώντας τις αναρτημένες, ή τοποθετημένες, ή προσδεδεμένες πινακίδες με τις ενδείξεις του παρόντος άρθρου, τοποθετούν επιπλέον πάνω ακριβώς από το είδος ειδικότερη πινακίδα με την ένδειξη «προσφορά ευρώ».

Στην περίπτωση που οι «προωθητικές ενέργειες» αφορούν σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία (τρόφιμα, ποτά, εδώδιμα, ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα), ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

* Το όφελος του καταναλωτή να είναι εμφανές και να προκύπτει άμεσα και επαγωγικά.
* Επί της πινακίδας πώλησης να αναγράφονται υποχρεωτικά η βασική τιμή της μονάδας μέτρησης και της μονάδας συσκευασίας των προϊόντων προ και μετά την προωθητική ενέργεια. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει διαφορά τιμής (π.χ. ανόμοιο δώρο), το όφελος για τον καταναλωτή πρέπει να αναφέρεται ρητά.
* Κάθε συσκευασμένο προϊόν μπορεί να βρίσκεται σε καθεστώς προωθητικής ενέργειας τρεις (3) φορές τον χρόνο και όχι συνεχόμενα, με μέγιστη διάρκεια ισχύος τους δύο (2) μήνες σε κάθε σημείο λιανικής πώλησης. Αποθέματα μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται έως και 14 ημέρες μετά το πέρας των δύο μηνών.
* Προκειμένου για επώνυμες και κλειστές συσκευασίες προϊόντων, που διατίθενται μέσω προωθητικών ενεργειών, απαγορεύεται ρητά η καταστροφή της συσκευασίας και η πώληση του περιεχομένου αυτών ως μεμονωμένα προϊόντα.
* Σε κάθε εμπορική πρακτική, μέσω της οποίας επιδιώκεται μαζί με το προϊόν της κύριας συναλλαγής να προσφέρεται ως δώρο και άλλο προϊόν ανόμοιο προς το βασικό προϊόν συναλλαγής που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής, πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία η αξία του ανόμοιου προϊόντος.
* Με ευθύνη της επιχείρησης που πραγματοποιεί τις παραπάνω προωθητικές ενέργειες και στο πλαίσιο προστασίας του καταναλωτικού κοινού, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε ο πελάτης, προσερχόμενος στο ταμείο της επιχείρησης, να είναι απολύτως ενήμερος για το οικονομικό όφελος που θα έχει από την ενέργεια αυτή.

Τα «επιχειρήματα»
Τα σαλάμια που... εξαερώνονται

Το σαλάμι... εξαερώνεται, το χαρτί υγείας πιάνει μεγάλο όγκο στα ράφια, τα κατεψυγμένα «θέλουν κατάψυξη». Αυτά είναι από τα βασικά επιχειρήματα όσων εισπράττουν τα υπερκέρδη, έως και 65%, στις συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών των προϊόντων, θα μας διηγηθούν κοστολόγοι του υπουργείου Οικονομίας.

Αποσιωπάται όμως το γεγονός πως στις περισσότερες των περιπτώσεων τα υψηλά αυτά ποσοστά κέρδους καρπούνται μονάδες λιανικών πωλήσεων και μέσω ενός αδιαφανούς και πολυδαίδαλου μηχανισμού, που ξεκινά από την παραγωγή και καταλήγει στο ράφι στην τελική τιμή καταναλωτή.

Η βιομηχανία παραγωγής προωθεί το προϊόν σε μια τιμή χονδρικής, η οποία, όπως αποδεικνύεται στις περισσότερες των περιπτώσεων, φαίνεται πως είναι και η τελική, αυτή του καταναλωτή.

Στη συνέχεια αρχίζει ο... χορός των εκπτώσεων που ζητούν και επιτυγχάνουν οι μονάδες λιανικής πώλησης, πιέζοντας τις βιομηχανίες παραγωγής με επιχειρήματα που αφορούν:

Τον τζίρο που κάνει η αλυσίδα τους για κάθε συγκεκριμένο προϊόν, τη «βιτρίνα» που επιφυλάσσουν για κάθε προϊόν στα ράφια, τον χώρο που τα προϊόντα και είδη «πιάνουν» στο ράφι στις αποθήκες κ.λπ.

Η Λούκα Κατσέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: