Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Olli Rehn: η ασυδοσία των αγορών και η τρωτότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος καθιστά αναγκαία την ενίσχυση του πλαισίου χρηματοπιστωτικής εποπτεί

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΒρυξέλλες, 10 Μαΐου 2010

«Η χρηματοπιστωτική κρίση έφερε στην επιφάνεια τις υφιστάμενες αδυναμίες των τρεχουσών εποπτικών ρυθμίσεων που εγγυώνται ουσιαστικά τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Κομισιόν πρότεινε ένα νέο ενισχυμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοπιστωτικής εποπτείας». Αυτή την απάντηση έδωσε ο Επίτροπος Olli Rehn, αρμόδιος για θέματα οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Πουπάκη σχετικά με την καλύτερη εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με τον Επίτροπο, το νέο ενισχυμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα αποτελείται από δύο νέους πυλώνες:

1.Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων (ΕΣΣΚ) το οποίο θα είναι αρμόδιο για για την αξιολόγηση και την ιεράρχηση όλων των δυνητικών κινδύνων σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα Η Κομισίον θεωρεί ότι η δημιουργία του ΕΣΣΚ θα αντιμετωπίσει μια από τις βασικές αδυναμίες του συστήματος που αναδείχθηκαν λόγω της κρίσης. Στον εν λόγω μηχανισμό η Επιτροπή θα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, καθώς θα είναι υπεύθυνη για την άσκηση μακροοικονομικής προληπτικής εποπτείας. Επιπλέον με τη σύσταση του ΕΣΣΚ θα εξασφαλιστεί η συνεργασία των αρμόδιων αρχών των 27 κρατών μελών, καθώς η συμμετοχή τόσο των κεντρικών τραπεζών, όσο και των εποπτικών αρχών με σκοπό να καλύπτονται όλες οι πτυχές της μάκρο και μικροοικονομικής προληπτικής εποπτείας.

2.Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) που θα έχει τη μορφή δικτύου εθνικών εποπτικών αρχών και θα λειτουργεί παράλληλα με τρεις νέες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές: την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών. Οι «Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές» θα είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση των κανονιστικών ρυθμίσεων της μικροοικονομικής προληπτικής εποπτείας: τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας σε επίπεδο των μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και την προστασία των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Σχολιάζοντας την απάντηση του Επιτρόπου, ο Έλληνας ευρωβουλευτής υπογραμμίζει: "Η απάντηση του κ. Rehn σχετικά για την καθιέρωση ενός νέου μηχανισμού για απορρόφηση των κραδασμών που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα κινείται σε θετική κατεύθυνση, αφού η κεφαλαιακή επάρκεια και η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό τομέα που εξασφαλίζεται από τον εν λόγω μηχανισμό εποπτείας, θα αποτελέσει δικλείδα ασφαλείας έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα κρατικής στήριξης των τραπεζών, όπως συνέβη πρόσφατα στην Ελλάδα, εις βάρος των πολιτών. Πέραν από αυτό, στο πλαίσιο των επιπτώσεων της κοινωνικής κρίσης που προκαλεί η παρατεταμένη οικονομική ύφεση, η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει περαιτέρω δράση έναντι φαινομένων που πλήττουν τον πολίτη-καταναλωτή όπως καταχρηστικές πρακτικές και όρους των τραπεζών".

Δεν υπάρχουν σχόλια: