Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

ΠΕΡΑΙΩΣΗ: Την 1η Νοεμβρίου τα σημειώματα

Πέμπτη, 14 Οκτώβριος 2010
Ποιοι εντάσσονται και ποιοι όχιΌσοι ενταχθούν θα αρχίσουν να πληρώνουν από 12 έως 18 ΝοεμβρίουΌπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων κ. Δ. Γεωργακόπουλος όσοι από τους επαγγελματίες και τις... μικρομεσαίες επιχειρήσεις θελήσουν να ενταχθούν στην περαίωση θα πρέπει να προσέλθουν στην τράπεζα από τις 12 Νοεμβρίου ως τις 18 Νοεμβρίου.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑΣτην περαίωση υπάγονται οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και τις 31/12/2009 και για τις οποίες είτε δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί, είτε έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσμάτων, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ή εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια έπειτα από άσκηση εμπρόθεσμης προσφυγής ή έφεσης και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ως εκκρεμείς θεωρούνται και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης έφεσης για κάποιον από τους διαδίκους ή έχουν ήδη ελεγχθεί και μέχρι τις 31/8/2010 έχουν εκδοθεί συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου τα οποία δεν έχουν οριστικοποιηθεί ή έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής προστίμου που δεν έχουν οριστικοποιηθεί ή εκκρεμούν στα δικαστήρια.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αν περαιωθούν όλες οι υπαγόμενες ανέλεγκτες χρήσεις καθώς και όλα τα εκκρεμή προσωρινά φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις ή οι αποφάσεις επιβολής προστίμου και εξοφληθεί η συνολική οφειλή που προκύπτει βάση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος και των οικείων πρακτικών συμβιβασμού, αντίστοιχα, στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι αίρεται η υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων όσον αφορά τις περαιωθείσες χρήσεις μέχρι και τη χρήση 2005, από την ημερομηνία εξόφλησης του συνόλου των σχετικών ποσών.

Παράλληλα όμως η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31/12/2010 ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31/12/2011.

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

Η περαίωση δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ).
ΚΡΑΧΤΗΣ  
http://kraxtis-gr.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: