Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Ως τις 29 Οκτωβρίου η ρύθμιση οφειλών στην εφορία

Με αίτησή τους έως και τις 29 Οκτωβρίου 2010 στη Δ.Ο.Υ ή στο Τελωνείοπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές τους μπορούν όσοι έχουν ληξιπρόθεσμεςοφειλές προς το δημόσιο να…
υπαχθούν στη ρύθμιση με τις ευνοϊκές διατάξειςαποπληρωμής τους με βάση το νόμο που ψηφίσθηκε πρόσφατα στη Βουλή.Δυνατότητα υποβολής αίτησης και υπαγωγής στην παρούσα ρύθμισηπροβλέπεται και για μετά τις 29.10.2010, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλειαθροιστικά όλες τις μηνιαίες δόσεις από την προθεσμία λήξης της πρώτηςδόσης (29.10.10) μέχρι την ημερομηνία αίτησής του για υπαγωγή σ’ αυτήν.Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο οι διευκολύνσεις που παρέχονται προς τουςοφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση είναι οι ακόλουθες:-Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε μηνιαίεςδόσεις {από δύο (2) έως σαράντα πέντε (45)}.-Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστόανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης που επιλέγεται από τονοφειλέτη και έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους ή πρόσθετα τέλη πουσυμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή από το έτος 2007 και μετά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: