Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Αναγγελία απαιτήσεων από τους ασφαλισμένους της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΕΓΑ» μέχρι τις 30-12-2010

H Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι, εάν έχουν μπει στην ηλεκτρονική φόρμα των ανακοινώσεων που έχει αναρτήσει η ΕΠΕΙΑ και έχουν βρει την ύπαρξη του συμβολαίου τους να είναι ενεργό...
αλλά στην ίδια φόρμα υπάρχει η ανακοίνωση "μη αναγγελία απαιτήσεων", σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΠΕΙΑ, γνωστοποιείται στους δικαιούχους ασφαλίσματος της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΕΓΑ» ότι δύνανται έως τις 30/12/2010 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους. Ειδικότερα, το κείμενο της ανακοίνωσης του Επόπτη Ασφαλιστικής
Εκκαθάρισης κ.Κων/νου Βλαχογιάννη έχει ως εξής:

«Ανακοινώνεται στους δικαιούχους ασφαλίσματος και στους λοιπούς πιστωτές, εκτός των ασφαλισμένων στους κλάδους ζωής και συμπληρωματικών καλύψεων, της υπό εκκαθάρισης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ότι δύναται έως την 30.12.2010 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους"
΄Έπειτα από τα παραπάνω η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ καλεί τους καταναλωτές ,τους δικαιούχους α σφαλίσματος κατά ζημιών της εταιρείας "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ" να προβούν στην κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.Δ. 400/1970 αναγγελία των απαιτήσεων τους σε βάρος της εταιρείας μέσω της Ε.Π.ΚΧΑΝ του Φορέα που νόμιμα εκπροσωπεί κάθε καταναλωτή μέλος της. .
Εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι στον κλάδο του αυτοκινήτου ,οι οποίοι τυχόν απαιτήσεις τους δεν θα πρέπει να αναγγελθούν στον ορισμένο επόπτη εκκαθαριστή της " ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ "αλλά στο "Επικουρικό Κεφάλαιο "
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ τέλος , ενημερώνει όσους δικαιούχους καταναλωτές δεν βρίσκουν το συμβόλαιο τους ενεργό,θα πρέπει να καταθέσουν ένσταση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της ενημέρωσής τους. Για περισσότερη ενημέρωση αλλά και για προώθηση και διεκδίκηση του δικαιώματος τους από τον ορισμένο Επόπτη εκκαθαριστή από το Υπουργείο Οικονομικών οι καταναλωτές ας απευθυνθούν στο τηλ.2821092666 της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ..

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων
Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35
Ταχ.δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: