Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ στηρίζει τους παραγωγούς αγροτικών προιόντων της Λαικής Αγοράς

H Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων ,συμμεριζόμενη την αγωνία και τον προβληματισμό εκατοντάδων αγροτών ,που πουλούν τα προιόντα τους στις Λαϊκές Αγορές, ή πλανοδίως , με την ένταξη από την 1η Οκτωβρίου στη Β΄ κατηγορία βιβλίων, και την υποχρέωση στην έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης,(για την πώληση των προϊόντων τους),και με αφορμή τα προβλήματα που... προέκυψαν και που εκθέσαμε δημοσίως,(προβάλλοντας τις αντιρρήσεις μας),ζητώντας δημοσίως την εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου "των μικρο παραγωγών"το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο προκειμένου να προσφέρει ανάσα ανακούφισης στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων ,επίτων επιβληθέντων μέτρων και την οποία παραθέτουμε:

1.Δεν θα επιβάλλονται, στους παραγωγούς οπωρολαχανικών, οι οποίοι άσκησαν τη δραστηριότητα αυτή μέχρι 31/10/2010 , πρόστιμα του Κ.Β.Σ. για μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, εφόσον για το χρονικό διάστημα αυτό καταχωρηθούν στο βιβλίο εσόδων -εξόδων, με τις λοιπές πράξεις του μήνα Νοεμβρίου και μέχρι την 15/12/2010, έσοδα ανά ημέρα και Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σ' αυτά, με βάση τον ημερήσιο μέσο όρο των πωλήσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τα ημερήσια δελτία "Ζ" των ταμειακών μηχανών, που θα εκδοθούν για το χρονικό διάστημα μέχρι και τέλος Νοεμβρίου 2010, δια του αριθμού των ημερών που εργάσθηκαν. Η καταχώρηση του εσόδου για το διάστημα μέχρι την εγκατάσταση της ταμειακής μηχανής μπορεί να γίνει συγκεντρωτικά με ένα ποσό.

2.Μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2010, οι εν λόγω παραγωγοί, δύνανται χωρίς την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 10 παρ. 3 περ. δ' του ν.1809/1988, να υποβάλλουν τη δήλωση της φορολογικής ταμειακής μηχανής που αποκτήθηκε μέχρι και την 15/10/2010 καθώς επίσης και να θεωρήσουν το βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών (Β.Σ.Ε.) αυτής. Για αγορά μετά
τις 15/10/2010 η δήλωση πρέπει να γίνει εντός δεκαπέντε ημερών όπως ορίζουν οι διατάξεις.

3.Γα τις ταμειακές μηχανές οι οποίες αγοράστηκαν πριν από την 1/10/2010, το τιμολόγιο αγοράς καταχωρείται με τις λοιπές πράξεις του Οκτωβρίου στη στήλη των εξόδων του βιβλίου εσόδων - εξόδων μέχρι 15/11/2010 και κατά συνέπεια δεν υποβάλλεται δήλωση αποθεμάτων για την εν λόγω αγορά (έντυπο 012 Φ.Π.Α.). Το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε την αγορά της ταμειακής μηχανής ασκείται στην φορολογική περίοδο εντός της οποίας το τιμολόγιο αγοράς καταχωρείται σύμφωνα με τα ανωτέρω με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει ήδη ασκηθεί κατά τον χρόνο έκδοσης του τιμολογίου αγοράς της ταμειακής μηχανής.

Οι παραπάνω αναφερόμενοι παραγωγοί ,'εχουν την δυνατότητα προαιρετικής σύνταξης απογραφής για τα αποθέματα που έχουν κατά την 30/9/2010 και υποβολής δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης (έντυπο 012 Φ.Π.Α.) σχετ εγκύκλιοι, ΠΟΛ. 1032/30-3-2010 και 1091/14-6-2010.

4.Στο ΥΠΑΡ 6507/25-1-2008 έγγραφο του ΟΓΑ, αναφέρεται ότι, ο αγρότης έχει ως κύριο βιοποριστικό επάγγελμα την αγροτική οικονομία και πωλεί στη λαϊκή αγορά προϊόντα αποκλειστικά δικής του παραγωγής, κατά την θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων του στη Δ.Ο.Υ. προσκομίζει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΓΑ.

5. Τέλος οι πωλητές αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής που τα εκθέτουν για πώληση τα προϊόντα τους είτε στη λαϊκή αγορά ή πλανοδίως,θα υποβάλλουν τη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. του τρίτου τριμήνου υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., χωρίς πρόσθετο φόρο ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1060/18.4.2006 και στις προθεσμίες που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου της εν λόγω απόφασης.

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων, έχοντας γνώση ,την πίεση που νοιώθει το αγροτικό εισόδημα του αγρότη καταναλωτή, στην δυσκολία που βρίσκεται ο αγρότης καταναλωτής σήμερα ,να φθάσει στην αγορά όχι μόνο για να πουλήσει το αγροτικό του εισόδημα, αλλά και την δυσκολία να αντεπεξέλθει στα αγαθά της βιοτικής του ανάγκης, στέκεται κοντά στον αγρότη παραγωγό ενημερώνοντας τον αλλά παράλληλα ,προσπαθεί να
δημιουργήσει την γέφυρα εκείνη που τα παραγωγικά προϊόντα θα έρχονται απευθείας στην κατανάλωση, αφενός για ανακούφιση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, αφετέρου οι καταναλωτές να αγοράζουν φρέσκα, ασφαλή και ντόπια προϊόντα.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων
Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: