Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

ΥΠΑΑ: Σχεδιάζει ολοκληρωμένη πολιτική για «ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή»ΥΠΑΑ: Σχεδιάζει ολοκληρωμένη πολιτική για
 «ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή»Αναβάθμιση των μηχανισμών για την εποπτεία της αγοράς, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, την αναβάθμιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και την ενίσχυση και την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή επιχειρείται με το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης πολιτικής «ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του καταναλωτή, με στόχο την ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης στον Έλληνα πολίτη, αλλά και στον παραγωγό και τον επαγγελματία» από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Η απόφαση που υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα κ. Εμμ. Πατεράκης αφορά σε ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της πράξης «Σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του καταναλωτή, με στόχο την ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης στον Έλληνα πολίτη, αλλά και στον παραγωγό και τον επαγγελματία» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνει δράσεις κυρίως επικοινωνιακής πολιτικής.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή (ΕΥΣΕ. Εμπ/Κ) είναι υπεύθυνη για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν δράσεις στα πλαίσια των σχετικών προγραμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: