Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές που έχουν συνάψει συμβόλαια Ασφαλιστικής Κάλυψης στην Ασφαλιστική εταιρεία...
"ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ" μέσω του Ασφαλιστικού Πράκτορα "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε" 'ότι ανεξάρτητα της επαγγελματικής διένεξης των δύο εταιρειών και της λύσης της μεταξύ τους σύμβασης, τα συμβόλαια των ασφαλισμένων παραμένουν εν ισχύ βάσει του Π.Δ 190/2006 Αρθο 4 παρ.8. Η Ασφαλιστική εταιρεία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ" δεν δικαιούται να προβεί σε ακύρωση ενεργών συμβολαίων, τα οποία οι καταναλωτές έχουν πληρώσει ασφάλιστρα στο πρακτορείο ,η Ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να διατηρήσει τα συμβόλαια μέχρι την λήξη τους, καλύπτοντας κανονικά όλους τους συμβατικούς όρους που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ καταναλωτή και πρακτορείου. Η Ασφαλιστική εταιρεία δεν δικαιούται να απαιτήσει επί πλέον χρήματα από τους καταναλωτές που έχουν ενεργό σύμβαση με το μέχρι χθες εξουσιοδοτημένο εκ μέρους της πρακτορείο( να ενεργεί ασφαλιστικές καλύψεις). Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ενημερώνει την Ασφαλιστική Εταιρεία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ" ότι, η όποια διένεξη μεταξύ αυτής και του πρακτορείου είναι διμερής σχέση και αφορά αμφότερα τα μέλη και δεν αφορά τους ασφαλισμένους καταναλωτές.Η διακοπή της οποιασδήποτε συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών, θα πρέπει να περιοριστεί στην επαγγελματική τους διαφορά και σε καμία περίπτωση να πλήξει τους καταναλωτές με αέρα ανασφάλειας ή οικονομικής επιβάρυνσης. Τέλος η Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ παρακολουθεί το θέμα σε συνεργασία με την ΕΠ.Ε.Ι.Α (Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης), είναι δε σε επαγρύπνηση,με μοναδικό μέλημα την Προστασία των Καταναλωτών.Κάθε όχληση ασφαλισμένου πελάτη του πρακτορείου με οποιανδήποτε επικοινωνιακό τρόπο (έγγραφο ή ηλεκτρονικό) από την Εταιρεία με σκοπό τα παραπάνω αναφερόμενα, θα πρέπει να μας καταγγέλλετε άμεσα στο τηλέφ.282109266 ώστε να ενημερωθεί η Εποπτεύουσα Αρχή της Ασφαλιστικής Αγοράς. Στοιχεία πλήρη ,της καταγγελλόμενης υπόθεσης υπάρχουν τόσο στην ΕΠ.Ε.Ι.Α όσο και στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ.

Η Πρόεδρος
της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων
Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: