Ώρες Κοινού για ενημέρωση 10:00-12:00 π.μ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στη Γραμματεία της Ένωσης 2821092306
Ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσης ότι έχει ξεκινήσει η ανανέωση συνδρομών(25 ευρώ) για το έτος 2018 και παρακαλείστε για την τακτοποίηση της συνδρομής σας.Πληροφορίες στη γραμματεία της Ε.Π.Κ.Κ στο 28210 92306 από της 9:00 - 13:30

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ Τ'ΥΠΟΥ "Προσοχή στην Ενημερωτική Επικοινωνία των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης"


|

Ενωση Προστασιας Καταναλωτών ΝΧανιων Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Χανίων ,με αφορμή την έξαρση των
τρόπων ενημέρωσης των Κέντρων Μεταλυκειακή Εκπαίδευσης, εντός του
Ελλαδικού,αλλά και του Ευρωπαϊκού χώρου, θεωρεί ωφέλιμο να ενημερώσει
γονείς και σπουδαστές παραθέτοντας τις συμβουλές της.
 Ενώ βρισκόμαστε στην αρχή  της ακαδημαϊκής περιόδου, στις
διαφημίσεις των επιχειρήσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
παρατηρείται  έξαρση για την προσέλκυση νέων σπουδαστών. που
δραστηριοποιούνται στη μεταλυκειακή εκπαίδευση.
Συχνά, οι διαφημιζόμενοι χρησιμοποιούν στην επικοινωνία τους με τους
καταναλωτές αναφορές σε ποιοτικά χαρακτηριστικά της νομικής μορφής
τους, των υπηρεσιών που παρέχουν ή των πτυχίων που απονέμουν, τα οποία
συχνά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ενδέχεται να οδηγούν
τους καταναλωτές σε λήψη απόφασης συναλλαγής με τα παραπάνω
εκπαιδευτήρια, την οποία, αν γνώριζαν τα πραγματικά περιστατικά, ίσως
να μην
λάμβαναν.
Ειδικότερα, ορισμένα εκπαιδευτήρια χρησιμοποιούν τον όρο
<Πανεπιστήμιο>> ή "University", ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
από Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια. Άλλα εκπαιδευτήρια χρησιμοποιούν
τον όρο <<Κολέγιο>>, μολονότι στην πραγματικότητα δεν
συμπεριλαμβάνονται
στην παλαιά λίστα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων με τα αδειοδοτημένα Κολέγια, ούτε στη νέα με τα
αδειοδοτημένα πλέον Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Η χρήση των
λέξεων <<Πανεπιστήμιο>> ή <<Κολέγιο>>, υπό τις συνθήκες αυτές, μπορεί
να προκαλέσει σύγχυση του κοινού ως προς το επίπεδο και την ακαδημαϊκή
αναγνώριση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχουν οι παραπάνω
επιχειρήσεις.
Ενόψει των παραπάνω, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή,
Δημήτρη Σπυράκου, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης,
επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 ευρώ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του
ν.2251/1994 που απαγορεύουν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, σε
επιχείρηση , που χρησιμοποιεί στις διαφημιστικές της ανακοινώσεις τον
όρο <>, χωρίς να είναι Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Συγχρόνως, έχουν κινηθεί και είναι σε εξέλιξη οι σχετικές διοικητικές
διαδικασίες για τον έλεγχο διαφημιστικών καταχωρίσεων και εμπορικών
πρακτικών και άλλων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον
τομέα της παροχής υπηρεσιών μεταλυκειακής εκπαίδευσης και
χρησιμοποιούν παράνομα τους προσδιοριστικούς τίτλους <<Πανεπιστήμιο>>
ή <<Κολέγιο>> στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ή καλλιεργούν ανακριβείς
εντυπώσεις για το επίπεδο και την ακαδημαϊκή αναγνώριση των
εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχουν. Ορισμένα δε κέντρα ανακοίνωσαν
ήδη στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή την απόσυρση του επίμαχου
διαφημιστικού υλικού.
 Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων,εφιστά την προσοχή των
καταναλωτών ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως διαμορφώθηκε
μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3848/2010:
* τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που φέρουν νομίμως τον χαρακτηρισμό
<<Κολέγιο>> μετονομάζονται σε <<Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης>>
(ΚΕ.ΜΕ.).
* τα ΚΕ.ΜΕ. οφείλουν να έχουν λάβει άδεια λειτουργίας υπό το ισχύον
καθεστώς και υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τον τίτλο
<<Κέντρο
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης>>.
* Απαγορεύεται στα ΚΕ.ΜΕ. να χαρακτηρίζονται Πανεπιστήμιο, Σχολή,
Οργανισμός, Ινστιτούτο, Ακαδημία ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη
προσωνυμία, η οποία δύναται να παραπλανήσει ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
* Δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου <<Πανεπιστήμιο>> στην ελληνική ή σε
ξένη γλώσσα. Μόνο οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ΚΕ.ΜΕ. του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πάροχοι υπηρεσιών
εκπαίδευσης και κατάρτισης επιτρέπεται να φέρουν τον χαρακτηρισμό
<<ΚΕ.ΜΕ.>> στο συγκεκριμένο χώρο εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 Επειδή μπορούν να δημιουργηθούν εμπορικές πρακτικές η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ
στοχοποιεί την προσοχή της στα κρίσιμα σημεία αποσιώπησης ή
παραπλανητικής παρουσίασης κρίσιμων στοιχείων,   τα οποία θα μπορούσαν
να επηρεάσουν τις αποφάσεις των καταναλωτών αναφορικά με την  επιλογή
συγκεκριμένου εκπαιδευτηρίου.Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι ενήμερος
και να επιλέγει ελεύθερα,κανείς δεν νομιμοποιείται να τον παραπλανάει
σε " θέματα παιδείας".
Ενημέρωση, καταγγελίες και αναφορές μπορούν να γίνονται από τους
καταναλωτές στην τηλεφωνική γραμμή της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών
Χανίων,τηλ. 2821092666 ή στην Γεν.Γραμ.Καταναλωτή στο 1520

                                              Η  Πρόεδρος της ΄Ενωσης
Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων

                                                           Ιωάννα Μελάκη--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: